Maak kennis met de RvT

Per 2018 fungeert  een driehoofdige Raad van Toezicht als toezichthouder en adviseur van Stichting Nootstroom. Leden zijn dhr. Lútsen Kooistra; voormalig hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, mevr. Yvonne Eerens; notaris en mediator, dhr. Aalze Vriezema; financieel adviseur en controller. Allen zijn reeds intensief betrokken bij Nootstroom en kijken uit naar vele jaren van vruchtbare samenwerking.

“Wat een verrijking voor het culturele klimaat in Fryslân!” – Lútsen Kooistra