PRIVACYVERKLARING

INLEIDING
Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Stichting Nootstroom persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar organisatie. Daaronder is mede inbegrepen de verwerking van gegevens via onze website (https://www.nootstroom.com/).

Wij zijn voor de verwerking de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

GEGEVENSVERWERKINGEN

Wij verwerken persoonsgegevens van musici, leveranciers, overige relaties en van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens i) van u zelf, ii) van derden (zoals collega-musici, partners), of iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld via muziekopnames en algemene promotiematerialen.

Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons musiceren, zoals CV, geboortedatum, opleidingsgegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

doeleinden VOOR de VERWERKING van persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

 • marketingdoeleinden
 • organisatie van een evenement/concert
 • versturen van nieuwsbrieven
 • het uitvoeren van een overeenkomst
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • muzikaal recruitment
 • gebruik en verbetering van onze website
 • overige verwerkingen

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

verstrekking aan derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

UW PRIVACYRECHTEN

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking, afmelden voor de nieuwsbrief en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bijzonder onze geheimhoudingsverplichting, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

BEVEILIGING van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

doorgifte van persoonsgegevens buiten de europese unie

Wij geven uw persoonsgegevens in beginsel niet door naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzenden van nieuwsbrieven en digitale uitnodigingen maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.

COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.

Met behulp van onze analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Nootstroom secretariaat
Tsjerkebuorren 56
8843 KE Spannum
Website: https://www.nootstroom.com
E-mail: info@nootstroom.com | secretariaat@nootstroom.com

KvK: 6771785

------

versie: februari 2019

U kunt deze privacyverklaring ook downloaden (PDF-bestand) »