Puccini’s Suor Angelica

Een van de hoogtepunten tijdens het Italiaanse opera gala is de finale uit Puccini’s opera Suor Angelica. In de rol van zuster Angelica vertolkt sopraan Jeannette van Schaik, begeleid door Orkest Nootstroom Fryslân, de ontroerende climax uit deze beroemde opera.


Plaats en tijd. Klooster in Italië eind 17e eeuw

Inhoud opera

Na de avonddienst gaan de nonnen de kloostertuin in. Ze bidden en uiten hun kleine wensen. Angelica zegt geen wensen te hebben. Afkomstig uit een Florentijnse adellijke familie werd zuster Angelica gedwongen haar intrede in het klooster te doen om te boeten voor een buitenechtelijke liefdesverhouding waaruit zeven jaar geleden een zoontje werd geboren. Al die jaren heeft zij vol berouw doorgebracht in de rust en vrede van het klooster, in stilte hopend haar kind terug te zien. De abdis kondigt aan dat haar tante, de prinses, op bezoek zal komen en vraagt haar om zich vooral nederig en onderdanig te gedragen.

De prinses is gekomen om Angelica een document over de vermogensdeling van de familie te laten ondertekenen, in verband met het aanstaande huwelijk van haar zuster. Zij geeft haar te verstaan dat haar leven voor altijd gewijd dient te zijn aan boetedoening. Wanneer Angelica haar vraagt om nieuws over het kind vertelt de prinses koeltjes dat het kind al twee jaar dood is. Zij betreurt het diep dat het kind zonder moeder is gestorven.

Finale scene (Voorstelling Surhuisterveen / Sneek)
In haar wanhoop besluit Angelica een einde aan haar leven te maken. Zij plukt bloemen en kruiden en bereidt een gifdrank die zij opdrinkt. Vervolgens bidt zij tot de Heilige Maagd om haar niet in zondige staat te laten sterven. Daarna verschijnt de Maagd die op haar toekomt met een kind aan de hand. Een koor dat onzichtbaar blijft heft een gezang aan terwijl Angelica sterft.
(Libretto van Giovacchino Forzano)

Meer info en tickets