Alle musici van Nootstroom leven en ademen muziek

Muziek Van Voor & Met mensen

Stichting Nootstroom voelt zich uitgedaagd voor de zoektocht naar een inspirerende en toekomstbestendige rol van klassieke muziek in een veranderende samenleving.

Uitgevoerd door professionele musici, allen met een sterke binding met hun (culturele) leefomgeving, ontstaat een culturele hotspot waarin de mooiste muzikale projecten tot stand kunnen komen.

Ambassadeur van klassieke muziek

Solidariteit, omzien naar elkaar en verandering zijn kernwaardes. Het denken en handelen als ‘ambassadeur van klassieke muziek’ is een rode draad die door alle activiteiten van Nootstroom loopt.

Muziek is een taal tussen mensen. De communicatie tussen musici en gasten is een punt van voortdurende aandacht. Iedereen moet zich ‘gekend’ voelen.

Nootstroom_repetitie-Gran-Partita_08
nootstroom_bolt

Kom naar Nootstroom!

We zijn er voor een ieder die de Friese muziekcultuur een warm hart toedraagt.

Nootstroom_repetitie-Ik-ook-van-jou_003

Verbonden

De verbinding met Friese poëzie, componisten en cultureel erfgoed maakt dat we ons hecht verbonden voelen met Friesland en haar samenleving. Componisten en dichters uit Friesland verdienen hierin onze speciale aandacht.

Bij diverse projecten van Nootstroom zal één of meerdere Friese composities of gedichten opnieuw het levenslicht zien. Hiervoor zijn Tresoar, het Frysk Muzyk Argyf en Bibliotheken Midden-Fryslân belangrijke partners.

Toekomstbestendig

Om de klassieke muziek in onze veranderende maatschappij toekomstbestendig te maken, is flexibiliteit en bewegingsruimte nodig. Door samenwerking met lokale en provinciale partners ontstaat een netwerk waarin we elkaar kunnen versterken en aanvullen. Samen met de draagkracht van onze gasten en musici zorgt dit voor een organisatie die kan ontwikkelen en groeien zonder reguliere subsidiëring.

Organisatie

Stichting Nootstroom heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directie en een Raad van Toezicht (RvT). Een kring van ’Vrienden van Nootstroom’ is ambassadeur van Nootstroom, verricht ondersteunende activiteiten ten behoeve van de artistiek leider en is ook zijn klankbord. Organisatie, administratie, pr en marketing worden uitgevoerd door vrijwilligers, aangevuld met enkele dagdelen professionele ondersteuning.

Nootstroom werkt samen met: