Nootstroom: de culturele broedplaats van Friesland.

De Raad van Toezicht (RvT)

Nootstroom klaar voor de toekomst!

Stichting Nootstroom heeft overeenkomstig met de Governance Code Cultuur een directie en een Raad van Toezicht.

De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten (artikel 9) aan de RvT zijn opgedragen of toegekend.

Nootstroom---RVT---Dhr.-L.-Kooistra

Lutsen Kooistra

Nootstroom---RVT---Dhr. A. Vriezema

Aalze Vriezema

Nootstroom---Rvt---Mevr.-V.-J.-Eerens

Yvonne Eerens