Nootstroom: de culturele broedplaats van Friesland.

De Raad van Toezicht (RvT)

Nootstroom klaar voor de toekomst!

Stichting Nootstroom heeft overeenkomstig met de Governance Code Cultuur een directie en een Raad van Toezicht.

De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten (artikel 9) aan de RvT zijn opgedragen of toegekend.

Matthijs Sturms

Matthijs Sturms, voorzitter

Nootstroom---RVT---Dhr. A. Vriezema

Aalze Vriezema

Robbie Loes Leyten

Robbie Loes Leyten

Nootstroom_collectief-beroepsmusici_favicon

Nelleke IJssennagger-Van der Pluim

Matthijs Sturms

Matthijs Sturms is sinds 1 januari 2023 voorzitter van de Raad van Toezicht van Nootstroom.

Hoewel hij uit de randstad komt, woont en werkt hij al ruim twee decennia in Friesland. Naast zijn juridische werk als advocaat heeft hij een brede belangstelling voor kunst en cultuur. De missie en visie van Nootstroom spreken hem zeer aan. Vanuit zijn rol in de Raad van Toezicht hoopt hij zijn
steentje bij te dragen aan de bevordering van het culturele en intellectuele leefklimaat in het Noorden met de ambitie dit te tonen in heel Nederland door Nootstroom. Daarbij is voor hem belangrijk dat Nootstroom haar maatschappelijke doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze realiseert.

 

Aalze Vriezema

 

Robbie Loes Leyten

Robbie Loes Leyten is advocaat arbeidsrecht bij Trip Advocaten Notarissen in Leeuwarden. Zij adviseert zowel werkgevers als werknemers over arbeidsrechtelijke kwesties. Zo houdt zij zich onder meer bezig met zaken op het gebied van ontslag, overgang van onderneming, arbeidsongeschiktheid/re-integratie, CAO-recht en medezeggenschapsrecht.

Sinds begin 2023 maakt Robbie Loes deel uit van de raad van toezicht van Stichting Nootstroom. Zij wil haar juridische expertise en haar ervaring in de praktijk inzetten om Stichting Nootstroom te helpen haar doelstelling te verwezenlijken en daarmee een bijdrage leveren aan de cultuursector in Noord-Nederland. Robbie Loes kijkt ernaar uit deel te nemen aan de strategische vraagstukken die voor Stichting Nootstroom de komende periode relevant zijn.

 

Nelleke IJssennagger-Van der Pluim