ANBI

Steun de muziekcultuur in Noord Nederland .

Algemeen Nut Beogende Instelling - schenken met belastingvoordeel .

ANBI-status

Stichting Nootstroom is in het bezit van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Dat betekent dat er geen schenkbelasting moet worden afgedragen voor giften, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan Stichting Nootstroom.

  • Het bieden van een podium aan musici die, naast hun eigen beroepspraktijk, met collega’s kunnen musiceren op een wijze die zij waardevol beschouwen.
  • Het bevorderen van het denken en handelen als ‘ambassadeur van klassieke muziek’.
  • Het bevorderen van de verbinding van muziek met cultuurhistorie zoals de Friese taal, volksverhalen, poëzie en cultureel erfgoed, waarbij innovatief en creatief zijn voorop staat.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

ANBI-gegevens Nootstroom .

Naam instelling:
Stichting Nootstroom

RSIN-nummer:
8571.68.216

KvK nummer:
67771785

Raad van Toezicht
Dhr. M. Sturms
Dhr. A. Vriezema
Mevr. Leyten
Mevr. IJssennagger-van der Pluijm

Beloning:
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht van Stichting Nootstroom voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Beloningsbeleid medewerkers:
De RvT stelt de (onkosten)vergoeding vast voor de statutair directeur (per jaar maximaal € 2.500,-).
De statutair directeur stelt regels op voor  (onkosten)vergoeding voor de musici, backoffice medewerkers, dirigent en solisten.

Schenking:
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Neem vrijblijvend contact met ons op »

ANBI-verantwoording 2022:
Hieronder kunt u de ANBI-verantwoording over 2022 vinden.

ANBI-verantwoording »

Beleidsplan 2021-2024:
Via onderstaande link kunt u het meerjarige beleidsplan lezen.

Beleidsplan 2021-2024 »