Nootstroom nieuwe speler op podium Kunstinfrastructuur subsidie-uitreiking!

Vanuit de energie van LF2018 heeft de Provincie Fryslân het oude culturele bestel losgelaten en ervoor gekozen om Fryslân blijvend in beweging te brengen door nieuwe spelers kansen te bieden:

Nij Poadium, Nije Spilers, een meerjarige subsidieregeling Kunstinfrastructuur.

Op 1 januari 2017 was de officiële lancering van Nootstroom een feit. Hoe geweldig is het om na een periode van nog geen vijf jaar, waarin we met een groep enthousiaste jonge musici mooie muziek naar de mensen hebben mogen brengen, een meerjarige subsidietoekenning te krijgen!

De commissie beoordeelt het vakmanschap van de organisatie als goed, Arnaud Oosterbaan als een gedreven musicus. Daarnaast wordt de zeggingskracht benoemd alsmede de oorspronkelijkheid. Gewaardeerd wordt het leggen van internationale verbindingen, het werken met Friese musici en aankomend talent wordt een inclusieve missie genoemd. De intenties van de dirigent en het orkest worden als interessant beschreven en men ziet Nootstroom als een goede aanvulling op de bestaande culturele infrastructuur in de Provincie. Een prachtige beoordeling van de commissie!

Nootstroom gaat graag de uitdaging aan om de komende vier jaren elan te geven aan het cultuuraanbod en is er trots op om onderdeel mogen uitmaken van ‘een hoogwaardig en bruisend cultureel Fryslân!’