Wadopera brengt niet alleen muziek in Paesens-Moddergat

Het was al een drukke zomer in Paesens-Moddergat, maar het najaar belooft helemaal druk te worden. Nog ruim een week te gaan en dan gaat de Wadopera Peter Grimes in première.

Dagelijks wordt het inwonertal van het tweelingdorp aan de Waddendijk meer dan verviervoudigd.

Zo’n tweeduizend toeschouwers worden er straks dagelijks over ‘de dyk’ gebracht. Maar als het goed is merken de vierhonderd dorpelingen dat nauwelijks. Via speciaal aangelegde wegen, noodbruggen en parkeervelden wordt de bezoekersstroom naar het feestterrein aan De Oere geleid. Zo’n twintig parkeerwachters staan gereed om iedereen op te vangen.

Een van die vrijwillige verkeersregelaars is Taeke Visser, voorzitter van Dorpsbelang. ,,Je ha altyd guon yn it doarp dy’t tsjin al dy drokte binne, mar de measten fine it wol goed”, zegt hij. Vanaf het begin is Plaatselijk Belang betrokken bij de organisatie van de Wadopera. Insteek is dat het dorp zo weinig mogelijk overlast ervaart. Tot dusver is dat gelukt. Wel blijkt alles veel groter dan gedacht.

Gigantysk grut

Dat zegt onder anderen Goaitsen Basteleur van Yke-muoi kofje & teedrinkerij dat stijf naast de feesttent is gevestigd. ,,Wy wisten dat it grut wurde soe, mar dat it sa gigantysk wurde soe, dat hiene wy net tocht”, zegt de verbaasde horecaondernemer. Uitgerekend bij zijn zaak staat de immens grote trap die over de dijk voert.

De laatste dagen zijn er al wat toeristen geweest die een kijkje hebben genomen. ,,Guon hawwe kaarten en komme fêst al even sjen hoe’t it der hinne leit”, zegt Basteleur. Hij verwacht dat het de komende dagen wel drukker zal worden. Alle logiesaccommodaties in de hele regio zitten volgeboekt. ,,Dit jout al wat reuring”, vindt Basteleur.

De koffie- en theeschenkerij staat bij de grote trap over de dijk. Foto: Ruurd Walinga

Wiepkje Liemburg is net als Dorpsbelangvoorzitter Visser een van de tientallen vrijwilligers. Ze helpt ook enkele dagen in museum It Fiskershúske. Bij de Wadopera is ze beschikbaar voor ‘hand- en spandiensten’. ,,It sil wol kofje skinke wurde”, vermoedt ze. Ze geniet van de opbouw in het dorp en de gedegen voorbereidingen van de organisatie. ,,Se litte neat oan it tafal oer”, merkt ze op. ,,It wurdt in hiel spektakel.”

Gelske Teakema uit Paesens is een van de vijftien figuranten in Peter Grimes . Dertien jaar geleden had de zorgmedewerkster ook al een bescheiden rolletje in het Requiem , dat Gerrit Breteler toen achter de dijk deed. ,,Dat wie doe sa aardich, dat ik tocht: ik jou my no wer op. Mei noch in pear minsken út it doarp en omlizzende doarpen spylje wy de fiskersmienskip yn de opera. It is net sa dreech, mar alles gebeurt wol yn it Ingelsk. De regisseur komt út Ingelân, mar dêr komme wy wol út”, aldus Teakema.

Zeldzaam plantje ontdekt dankzij Wadopera

Initiatiefnemer en dirigent Arnaud Oosterbaan van de Wadopera bevestigt dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Zijn organisatie, Nootstroom, wil niet alleen kwalitatief hoogstaande muziek brengen met behulp van professionals en goed geoefende amateurs, maar zet zich ook in voor het milieu.

Voordat het muziekspektakel in de steigers werd gezet, deden ecologen van Altenburg & Wymenga uitgebreid onderzoek op het stukje wad bij Moddergat. Er werd zelfs nog een zeldzaam plantje (zeegerst) aangetroffen, dat op die plek niet eerder bekend was. De tribune en het podium zijn zo gebouwd om de plekken van deze zeegerst, die bloeit van mei tot juli, te beschermen. De komende weken zullen zo’n duizend basisschoolleerlingen uit de regio dit ook horen, omdat ze op het festivalterrein onder meer natuurlessen zullen krijgen over het Unesco Werelderfgoedgebied.